Boad of management


Mr.MAI LONG

CONSTRUCTION ENGINEER

CHAIRMAN OF MANAGEMENT BOARD

Contact:
Office line: (04) 3.554.3421; Mobile: 091.325.3589
Email: mailongvcg@gmail.com

a

Mr.NGUYỄN THẠC KIM

Master of Economics,Engineer

MEMBER OF MANAGEMENT BOARD - GENERAL DIRECTOR

Contact:
Office line: (04) 3.854.3813 ; Mobile: 091.321.2715
Email:
kim_vina1@yahoo.com.vn

a

Mr.VŨ QUÝ HÀ

Master of Economics, Engineer

MEMBER OF MANAGEMENT BOARD- GENERAL DIRECTOR

VINACONEX JSC.,

Contact:
Office line: (04) 2.224.9279 ; Mobile: 090.341.1895
Email:
vinaconex@fpt.vn

a

Mr. PHẠM QUANG THANH

MASTER OF FINANCE

MEMBER OF MANAGEMENT BOARD

Contact:
Office line:(04) 3.854.8360 (Ext.531)
Email: thanhpq_bvfmc@baoviet.com.vn

a

Mr.THẠCH ANH ĐỨC

Master of Economics, Engineer of Construction Economics

MEMBER OF MANAGEMENT BOARD- VICE GENERAL DIRECTOR

Contact:
Office line:(04) 3.854.3206 ; Mobile: 090.342.2399
Email:
taducvinaconex1@yahoo.com

Achievements

  • 35 năm xây dựng và phát triển để trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp như ngày nay là cả một chặng đường dài đầy khó khăn gian khổ, phấn đấu xây dựng không mệt mỏi của cán bộ công nhân viên Công ty qua các thời kỳ.
    XEM TIẾP
  • Cách đây vừa tròn 40 năm, ngày 16 tháng 11 năm 1973 Công ty xây dựng Mộc Châu tiền thân của Công ty cổ phần xây dựng số 1- VINACONEX đã được Bộ xây dựng thành lập để thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển khu kinh tế Mộc Châu.
    XEM TIẾP
  • Với những thành tựu đã đạt được qua 45 năm xây dựng và phát triển và trong 30 năm là thành viên trong đại gia đình VINA-CONEX, tập thể Lãnh đạo, người lao động thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển khu kinh tế Mộc Châu theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế vùng Tây Bắc của đất nước.
    XEM TIẾP