Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex-1) là doanh nghiệp Loại I thành viên của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam – Vinaconex JSC, có trụ sở đóng tại nhà D9 Đường Khuất Duy Tiến - Phường Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân - Hà Nội.
Số điện thoại: 04-8544057 / 8543206. Fax: 04-8541679.

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex-1) là doanh nghiệp Loại I thành viên của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam – Vinaconex JSC, có trụ sở đóng tại nhà D9 Đường Khuất Duy Tiến - Phường Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân - Hà Nội. Số điện thoại: 04-8544057 / 8543206. Fax: 04-8541679.

Công ty đựơc thành lập năm 1973 với tên gọi ban đầu là Công ty xây dựng Mộc Châu trực thuộc Bộ xây dựng có nhiệm vụ xây dựng toàn bộ khu công nghiệp Mộc Châu - tỉnh Sơn La.

Từ năm 1977 đến 1981 được đổi tên là Công ty xây dựng số 11 trực thuộc Bộ xây dựng, trụ sở đóng tại Xuân Mai – Hà Sơn Bình có nhiệm vụ xây dựng Nhà máy bê tông Xuân Mai và tham gia xây dựng Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình.

Cuối năm 1981 Công ty được Bộ xây dựng cho chuyển trụ sở về Hà nội và được Nhà nước giao nhiệm vụ xây dựng khu nhà ở lắp ghép tấm lớn Thanh Xuân - Hà Nội.

Năm 1984 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký Quyết định số 196/CT đổi tên Công ty xây dựng số 11 thành Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 trực thuộc Bộ xây dựng với nhiệm vụ chính là xây dựng nhà ở cho nhân dân Thủ đô.

Năm 1993 Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 được Bộ xây dựng cho phép đổi tên thành Liên hợp xây dựng số 1 trực thuộc Bộ xây dựng với nhiệm vụ chủ yếu là xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

Ngày 15/4/1995 Bộ xây dựng ra quyết định sáp nhập Liên hợp xây dựng số 1 vào Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam - Vinaconex JSC và từ đó mang tên mới là: Công ty xây dựng số 1 - Vinaconco - 1.

Theo chủ trương đổi mới các doanh nghiệp Nhà nước ngày 29/8/2003 Bộ Xây Dựng ra quyết định số 1173/QĐ - BXD về việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước : Công ty xây dựng số 1 trực thuộc Tổng công ty CPXNK xây dựng Việt Nam thành Công ty cổ phần và mang tên mới là:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX-1)

VIETNAM CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY N01

Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX1) là công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước chi phối (51%); do đó Tổng công ty CPXNK&XD Việt Nam làm đại diện, Công ty cổ phần xây dựng số 1 là thành viên Tổng công ty CPXNK và xây dựng Việt Nam (VINACONEX JSC).

Các thành tựu

  • 35 năm xây dựng và phát triển để trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp như ngày nay là cả một chặng đường dài đầy khó khăn gian khổ, phấn đấu xây dựng không mệt mỏi của cán bộ công nhân viên Công ty qua các thời kỳ.
    XEM TIẾP
  • Cách đây vừa tròn 40 năm, ngày 16 tháng 11 năm 1973 Công ty xây dựng Mộc Châu tiền thân của Công ty cổ phần xây dựng số 1- VINACONEX đã được Bộ xây dựng thành lập để thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển khu kinh tế Mộc Châu.
    XEM TIẾP
  • Với những thành tựu đã đạt được qua 45 năm xây dựng và phát triển và trong 30 năm là thành viên trong đại gia đình VINA-CONEX, tập thể Lãnh đạo, người lao động thực hiện nhiệm vụ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc phát triển khu kinh tế Mộc Châu theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế vùng Tây Bắc của đất nước.
    XEM TIẾP