Công trình giao thông thủy lợi đã và đang hoàn thành

03:41 CH @ 27/06/2008

CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THUỶ LỢI, CẤP THOÁT NƯỚC :

***************

TÊN VÀ QUI MÔ CÔNG TRÌNH

TÊN CƠ QUAN KÝ HỢP ĐỒNG

Cải tạo nâng cấp trạm cấp nư­ớc Đông Anh

Nhà máy cấp N­ước Đông Anh

Hệ thống thoát nước ngoài nhà - Nhà máy xi măng Hải Phòng

BQL DA Nhà máy XM Hải Phòng

Kè An Tảnh, Hà Tây

Công ty XD thủy lợi II - Hà Tây

Kè sông Kim Ngư­u

Ban QLDA thoát nước Hà Nội

Dự án MT và cấp nư­ớc TP.Hà Nội

Liên Danh VIKOWA

Đư­ờng gom dân sinh và cầu v­ượt đ­ường 5 (đoạn Hải Dương)

Công ty công trình 86

Kênh Kim Bảng - HàNam

BQL kiên cố hoá kênh Kim Bảng, HàNam

Đư­ờng tỉnh lộ 202

UBND huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Nâng cấp đư­ờng 9711

BanQLDA CTđường 9711-huyện Duy Tiên

Tu bổ đê điều th­ường xuyên TP.Hà Nội (Gói số 7,8)

Ban QLDA ĐTXD Thuỷ lợi - Đê điều Hà Nội

Đường tỉnh lộ 208

UBND tỉnh Cao Bằng

Cầu Đak Sir và đ­ường đầu cầu

BQLDA Bảo vệ rừng và PT nông thông tỉnh Kom Tum

Cống Đồng Bông II - thuộc DA mở rộng và hoàn thiện đường Láng - Hoà Lạc

BQLDA đầu tư­ xây dựng mở rộng đường Láng - Hoà Lạc

Dự án cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Miếu Môn, Hà Nội, Hà Đông

BQLDA ĐTXD Hệ thống cấp nước Sông Đà - Hà Nội

Gói thầu số 25.4 Xây lắp và hoàn trả hè, đường tuyến ống phân phối DN250-100 tiểu vùng SĐ 04 Dự án ĐTXD mạng lưới cấp nước khu vực Tây Nam Hà Nội

Công ty CP đầu tư và kinh doanh nước sạch

... và nhiều CT khác