Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10:23 SA @ 23/03/2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Ngày 23/03/2022, Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Biên bảnNghị quyết của Đại hội.

Trân trọng!