Kỹ sư Xây dựng cười - Câu chuyện thứ ba...

20/08/2009

Buổi tối, bà vợ là "sư tử Hà Đông" nấu nướng xong liền ra lệnh cho thằng con gọi điện cho bố là Kỹ sư Xây dựng về nhà ăn cơm. Thằng con sau một hồi hì hụi chạy ra bảo mẹ: "Mẹ ơi, con gọi mấy lần mà lần nào cũng chỉ có một cô trả lời". Bà vợ điên quá, chẳng nói chẳng rằng, đợi đến lúc ông chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu làm sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Bà vợ lúc này mặt vẫn đang hằm hằm sát khí liền bảo thằng con:

- Mày quay ra nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào?

Thằng con lắp bắp:

- Dạ, dạ… cô ấy bảo: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…"