Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

QUẢN TRỊ VIÊN  23/03/2022 04:34:02 PM 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Ngày 23/03/2022, Công ty cổ phần xây dựng số 1 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty trân trọng gửi tới quý vị cổ đông Biên bảnNghị quyết của Đại hội.

Trân trọng!