Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  
Giới thiệu công tyCác công trình thực hiệnCác sản phẩm & dịch vụCác dự án đầu tư tiêu biểu
Tin tức & sự kiện
CBTT về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền
TUYỂN DỤNG THÁNG 6 NĂM 2019
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 5 NĂM 2019
THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
CBTT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 VÀ GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN TĂNG QUÁ 10% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
CBTT: VỀ QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ VÀ GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁC QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 3 NĂM 2019
CBTT: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CBTT: BỔ NHIỆM ÔNG NGUYỄN XUÂN THỌ GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
VINACONEX 1 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Kỹ sư điện, Kỹ sư cấp thoát nước, Kỹ sư máy xây dựng (3.2016)
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng (10.2015)
Tuyển nhân viên lái xe con
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động