Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Quy chế Văn hóa doanh nghiệp VINACONEX 1

Vinaconex 1 - 07/08/2009 01:12' PM

Quy chế Văn hóa doanh nghiệp VINACONEX 1 được ban hành kèm theo Quyết định số: 1562/QĐ/CT1-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP Xây dựng số 1 (VINACONEX 1).

Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động