Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2020

VINACONEX 1

Công ty cổ phần xây dựng số 1 công bố thông tin Báo cáo tính hình quản trị công ty bán niên năm 2020 kèm theo Bản cung cấp thông tin về quản trị Công tyDanh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn.

Trân trọng!
Số lượt đọc:  35  -  Cập nhật lần cuối:  20/07/2020 04:32:17 PM

Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động