Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

VINACONEX 1 - 10/03/2021 09:40' AM

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

VINACONEX 1 - 27/02/2021 12:36' PM

Báo cáo tài chính 2020 (đã kiếm toán)

VINACONEX 1 - 05/02/2021 11:24' AM

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

VINACONEX 1 - 29/01/2021 03:41' PM

Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

VINACONEX 1 - 29/01/2021 03:39' PM

CBTT Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

29/01/2021 01:22' PM

GIẢI TRÌNH LỢI NHUẬN QUÝ IV NĂM 2020

VINACONEX 1 - 20/01/2021 03:17' PM

TUYỂN DỤNG THÁNG 01 NĂM 2021

VINACONEX 1 - 05/01/2021 01:29' PM
Trang:    Trang trước   |   Trang sau 
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Kỹ sư điện, Kỹ sư cấp thoát nước, Kỹ sư máy xây dựng (3.2016)
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng (10.2015)
Tuyển nhân viên lái xe con
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch tiếng Anh