Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Quyết định của Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

QUẢN TRỊ VIÊN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinaconex 1

Công ty cổ phần xây dựng số 1 công bố thông tin quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán/ soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

Trân trọng!


Số lượt đọc:  17  -  Cập nhật lần cuối:  13/06/2022 04:38:27 PM

Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động