Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022

VINACONEX 1 - 19/07/2022 10:49' AM

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Quyết định của Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

13/06/2022 04:38' PM
Quyết định của Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2021

VINACONEX 1 - 04/04/2022 11:55' AM
Báo cáo thường niên năm 2021

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

VINACONEX 1 - 23/03/2022 04:34' PM
Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Tài liệu Đại hội

VINACONEX 1 - 28/02/2022 11:56' AM

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

VINACONEX 1 - 03/12/2019 03:07' PM

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

VINACONEX 1 - 14/02/2019 10:58' AM

CBTT: QĐ THÔI GIAO NHIỆM VỤ PHÓ TGĐ ĐỐI VỚI ÔNG ĐINH HOÀNG DIỆP

VINACONEX 1 - 25/01/2019 11:35' AM
Trang:  Trang sau 
Tin tức & sự kiện
Quyết định của Hội đồng quản trị bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Nguyễn Văn Hà
Báo cáo tài chính Quý III năm 2022
Báo cáo tài chính bán niên năm 2022
Đêm Gala Vinaconex 1 tại Quảng Bình 2022
Vinaconex 1 dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ nhân ngày Thương binh Liệt sỹ
Công ty cổ phần Vinaconex 1 tổ chức hoạt động tri ân nhân dịp 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/07/1947-27/07/2022)
Báo cáo tài chính Quý II năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022
Vinaconex 1 ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
Quyết định của Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động