Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu


Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VC1) có Chủ tịch HĐQT mới

Poster
Vinaconex1

Ngày 28 tháng 3 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 ( VC1 ) đã họp và bầu ông Mai Long - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1.

Vui lòng tải xuống nội dung văn bản bằng cách nhấn vào nút Download dưới đây: Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 1 bầu ông Mai Long giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty: Download:

Số lượt đọc:  531  -  Cập nhật lần cuối:  30/03/2012 09:19:38 AM

Tin tức & sự kiện
Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VC1) công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2016
HỘI NGHỊ GIAO BAN THƯỜNG KỲ THÁNG 4 NĂM 2016
Công ty cổ phần xây dựng số 1 tổ chức hoạt động chào mừng 85 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những hoạt động diễn ra trong tháng 03/2016
VC1 TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Thông báo tuyển dụng: Công nhân kỹ thuật (3.2016)
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Kỹ sư điện, Kỹ sư cấp thoát nước, Kỹ sư máy xây dựng (3.2016)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
HỘI NGHỊ GIAO BAN THƯỜNG KỲ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SXKD THÁNG 02 NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SXKD THÁNG 03 NĂM 2016
Công ty cổ phần xây dựng số 1 công bố Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán
VINACONEX 1 KHỞI ĐỘNG NĂM MỚI VỚI HỢP ĐỒNG KINH TẾ GIÁ TRỊ HƠN 300 TỶ ĐỒNG
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Công nhân kỹ thuật (3.2016)
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Kỹ sư điện, Kỹ sư cấp thoát nước, Kỹ sư máy xây dựng (3.2016)
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng (10.2015)
Tuyển nhân viên lái xe con