Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu


Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VC1) có Chủ tịch HĐQT mới

Poster
Vinaconex1

Ngày 28 tháng 3 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 ( VC1 ) đã họp và bầu ông Mai Long - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1.

Vui lòng tải xuống nội dung văn bản bằng cách nhấn vào nút Download dưới đây: Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 1 bầu ông Mai Long giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty: Download:

Số lượt đọc:  517  -  Cập nhật lần cuối:  30/03/2012 09:19:38 AM

Tin tức & sự kiện
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 thành công tốt đẹp
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019
VC1 công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
VC1 công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty cổ phần xây dựng số 1 công bố báo cáo thường niên năm tài chính 2013
Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 về việc thông qua danh sách Công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
Báo cáo hết nhiệm kỳ của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 1 nhiệm kỳ 2009-2014 và Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
VC1 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
VC1 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
Liên kết web
Tuyển dụng
Tuyển nhân viên lái xe con
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư cấp thoát nước (06.2012)