Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu


Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VC1) có Chủ tịch HĐQT mới

Poster
Vinaconex1

Ngày 28 tháng 3 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 ( VC1 ) đã họp và bầu ông Mai Long - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1.

Vui lòng tải xuống nội dung văn bản bằng cách nhấn vào nút Download dưới đây: Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 1 bầu ông Mai Long giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty: Download:

Số lượt đọc:  528  -  Cập nhật lần cuối:  30/03/2012 09:19:38 AM

Tin tức & sự kiện
VC1 đăng ký thay đổi "Giấy chứng chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần" lần thứ 11
VC1 công bố Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2015
VC1 công bố Báo cáo tài chính Quý II và giải trình lợi nhuận Quý II năm 2015
VC1 Công bố thuyết minh báo cáo tài chính Quý I.2015 và giải trình lợi nhuận Quý I.2015
VC1 công bố báo cáo thường niên năm tài chính 2014
VC1 công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
VC1 công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
VC1 thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
VC1 Công bố Nghị quyết, Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
VC1 Báo cáo tài chính Quý IV năm 2014 và giải trình lợi nhuận Quý IV năm 2014
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng (10.2015)
Tuyển nhân viên lái xe con
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động