Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu


Công ty cổ phần xây dựng số 1 (VC1) có Chủ tịch HĐQT mới

Poster
Vinaconex1

Ngày 28 tháng 3 năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 ( VC1 ) đã họp và bầu ông Mai Long - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1.

Vui lòng tải xuống nội dung văn bản bằng cách nhấn vào nút Download dưới đây: Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 1 bầu ông Mai Long giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty: Download:

Số lượt đọc:  523  -  Cập nhật lần cuối:  30/03/2012 09:19:38 AM

Tin tức & sự kiện
VC1 công bố Báo cáo tài chính Quý III năm 2014
VC1 Công bố thông tin về việc thành lập tiểu ban Hội đồng quản trị
VC1 công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị
VC1 công bố Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 đã soát xét
VC1 Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014
VC1 Công bố Thuyết minh Báo cáo tài chính Quý II.2014 và Giải trình lợi nhuận Quý II.2014
VC1 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2013
VC1 công bố Báo cáo tài chính Quý I năm 2014
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 thành công tốt đẹp
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2014 - 2019
Liên kết web
Tuyển dụng
Tuyển nhân viên lái xe con
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư cấp thoát nước (06.2012)