Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Báo cáo thường niên năm 2021

VINACONEX 1 - 04/04/2022 11:55' AM
Báo cáo thường niên năm 2021

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

VINACONEX 1 - 23/03/2022 04:34' PM
Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Tài liệu Đại hội

VINACONEX 1 - 28/02/2022 11:56' AM

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

VINACONEX 1 - 26/02/2022 12:06' PM
Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

VINACONEX 1 - 29/01/2022 10:48' AM
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Giải trình Lợi nhuận Quý IV/2021 tăng quá 10% so với Quý IV/2020

VINACONEX 1 - 20/01/2022 10:09' AM
Giải trình Lợi nhuận Quý IV/2021 tăng quá 10% so với Quý IV/2020

Báo cáo tài chính Qúy IV năm 2021

VINACONEX 1 - 20/01/2022 10:00' AM
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2021

Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

VINACONEX 1 - 17/01/2022 03:31' PM
Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Trang:    Trang trước   |   Trang sau 
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng, Kỹ sư điện, Kỹ sư cấp thoát nước, Kỹ sư máy xây dựng (3.2016)
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư Kinh tế xây dựng (10.2015)
Tuyển nhân viên lái xe con
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch tiếng Anh