Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

VINACONEX 1 - 16/08/2022 08:10' AM

Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

Báo cáo tài chính Quý II năm 2022

VINACONEX 1 - 20/07/2022 06:00' PM
Báo cáo tài chính quý II năm 2022.

Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên 2022

VINACONEX 1 - 19/07/2022 10:49' AM

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Vinaconex 1 ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

VINACONEX 1 - 29/06/2022 05:24' PM
Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Quyết định của Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

13/06/2022 04:38' PM
Quyết định của Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

VINACONEX 1 - 20/04/2022 09:12' AM
Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

Báo cáo thường niên năm 2021

VINACONEX 1 - 04/04/2022 11:55' AM
Báo cáo thường niên năm 2021

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

VINACONEX 1 - 23/03/2022 04:34' PM
Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Trang:  Trang sau 
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động