Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Hệ thống quản lý chất lượng (ISO) của Công ty cổ phần Xây dựng số 1 (VINACONEX 1)

Vinaconex 1 - 27/08/2009 12:38' PM

Xác định việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) theo ISO 9001-2000 là một quyết định chiến lược của doanh nghiệp, vì vậy ngay từ năm 2002 Công ty cổ phần Xây dựng số 1 đã là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL ISO 9001-2000 vào lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.

Quy chế Văn hóa doanh nghiệp VINACONEX 1

Vinaconex 1 - 07/08/2009 01:12' PM

Quy chế Văn hóa doanh nghiệp VINACONEX 1 được ban hành kèm theo Quyết định số: 1562/QĐ/CT1-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Công ty CP Xây dựng số 1 (VINACONEX 1).

Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động