Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

DỰ ÁN NHÀ CAO TẦNG CÔNG TY ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2015-2017

VINACONEX 1 - 06/02/2017 01:52' PM

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH (DỰ ÁN) ĐÃ VÀ ĐANG THI CÔNG

VINACONEX1 - 06/02/2017 11:29' AM

Sản xuất vật liệu xây dựng

Vinaconex 1 - 25/08/2009 12:32' PM

Xây dựng các công trình dân dụng

24/06/2008 09:37' AM

Thế mạnh của Công ty Cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1) hiện nay là xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Công ty hiện tại đang sở hữu một số lượng xe máy và thiết bị thi công lớn hiện đại và đồng bộ như: Cần trục tháp, thang tải, trạm trộn bê tông thương phẩm, máy bơm bê tông, máy khoan cọc nhồi... và hệ thống giàn giáo, cốp pha có thể phục vụ thi công hàng chục công trình có quy mô lớn.

Xây dựng các công trình công nghiệp

24/06/2008 09:36' AM

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước và giao thông

24/06/2008 09:34' AM

Trang trí nội, ngoại thất

24/06/2008 09:31' AM
Tin tức & sự kiện
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU ÔNG NGUYỄN KHẮC HẢI LÀM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động