Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Kỹ sư Xây dựng cười - Câu chuyện thứ ba...

Vinaconex 1

Buổi tối, bà vợ là "sư tử Hà Đông" nấu nướng xong liền ra lệnh cho thằng con gọi điện cho bố là Kỹ sư Xây dựng về nhà ăn cơm. Thằng con sau một hồi hì hụi chạy ra bảo mẹ: "Mẹ ơi, con gọi mấy lần mà lần nào cũng chỉ có một cô trả lời". Bà vợ điên quá, chẳng nói chẳng rằng, đợi đến lúc ông chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ không hiểu làm sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Hàng xóm thấy vậy sang xem rất đông. Bà vợ lúc này mặt vẫn đang hằm hằm sát khí liền bảo thằng con:

- Mày quay ra nói cho các bác ấy nghe đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào?

Thằng con lắp bắp:

- Dạ, dạ… cô ấy bảo: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…"

Số lượt đọc:  418  -  Cập nhật lần cuối:  22/08/2009 12:17:47 PM

Tin tức & sự kiện
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU ÔNG NGUYỄN KHẮC HẢI LÀM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động