Vinaconex1
Đang tải dữ liệu...
Các dự án đầu tư tiêu biểu

  

Chính sách chất lượng

Vinaconex 1

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1
VINACONEX 1

1.aaaHoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh được phê duyệt (750 tỷ).

2.aaa Đảm bảo 100% các công trình được thi công đúng tiến độ đã cam kết với Khách hàng.

3.aaaĐảm bảo 100% các công trình được thi công theo đúng hồ sơ thiết kế, đúng quy trình quy phạm kỹ thuật và đáp ứng đúng yêu cầu của Khách hàng.

4.aaaĐảm bảo 100% cán bộ, công nhân được huấn luyện kỹ thuật ATLĐ, được trang bị đầy đủ BHLĐ và khám sức khoẻ định kỳ.

5.aaaĐảm bảo 230 lượt cán bộ kỹ sư, chuyên viên, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và tay nghề.

6.aaaTuyển dụng 73 lao động và ký hợp đồng lao động với người lao động đạt tiêu chuẩn, đáp ứng tốt cho yêu cầu sản xuất kinh doanh.

7.aaaĐầu tư chiều sâu (nâng cao năng lực thi công) 15 tỷ.

8.aaaPhấn đấu đạt mức lương bình quân đầu người 5.800.000 đồng/th.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Thạch Anh Đức

(Đã ký và đóng dấu)

Số lượt đọc:  2887  -  Cập nhật lần cuối:  01/04/2016 03:04:22 PM

Tin tức & sự kiện
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 (VINACONEX 1) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẦU ÔNG NGUYỄN KHẮC HẢI LÀM CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CBTT: ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Liên kết web
Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng: Kỹ sư xây dựng; Kỹ sư, cao đẳng trắc địa
Thông báo tuyển dụng Phiên dịch viên tiếng Anh
Thông báo tuyển dụng Kỹ sư An toàn lao động